פרטי התלונה

תלונות Yes (יס)

תלונות ערוצי טלוויזיה

תלונות טלויזיה

דף הבית
חזרה לרשימה גרסת הדפסההדפס תלונה   המלץ לחבריםהמלץ לחברים על התלונה   facebook
הפרת הסכם נושא התלונה:
‏יום חמישי ‏14 ‏דצמבר ‏2006 תאריך האירוע:
אזור תל אביב אזור:
היוזמה 6 א.ת כ"ס כתובת:
תיאור הבעיה:
הנדון: הפרת הסכם

1. בתאריך 15/8/2006 חדשתי את המנוי לשירות הטלוויזיה בלווין – Yes לאחר משא ומתן ממושך עם נציג בכיר שלכם העונה לשם תומר.
2. במהלך המשא המתן כאשר לא הושגו הבנות ביני לבין נציגכם עמדתי לסיים את ההתקשרות עמכם ואף פניתי לחב' האשראי לביטול הוראת הקבע – מצ"ב מכתבי בנדון.
3. לאחר שהגעתי להבנות עם נציגכם הבכיר תומר הוסכם: אני יישאר עם החבילה הקיימת + ערוץ בייבי לחצי שנה + תשתית אינטרנט + 6 סרטים חינם בשנה + זיכוי עבור החלפת שלט, כל זאת בתמורה של 239 ₪ לחודש עם התחייבות לשנה.
4. לאחר שסוכמו פרטי ההסכם פניתי לחב' האשראי בבקשה לחדש את הוראת הקבע לזכות Yes – מצ"ב מכתבי בנדון.
5. בתאריך 28/9/2006 נוכחתי לראות בדף פירוט העסקאות של ישראכרט כי חייבתם את חשבוני בגין עסקה שנערכה ב- 28/8/2006 (מס' שובר 833768) בסכום של 249 ₪.
6. בתאריך 29/9/2006 בשעה 08:20 פניתי למח' הכספים שלכם ודיברתי עם נציגתכם בשם שלומית. בתחילת שיחתנו טענה שלומית כי היא אינה יכולה לתת לי מענה בטרם אסדיר את אמצעי התשלום. הסברתי לה כי שלחתי מכתב לחב' האשראי אך למרות זאת העברתי לה שוב את פרטי כרטיס האשראי. בסיום שיחתנו סוכם כי שלומית תזכה אותי בחיוב הבא בסך של 10 ₪ עבור גביית יתר ותעדכן ותתעד זאת במערכות הממוחשבות שלכם כדי למנוע טעויות בעתיד.
7. בתאריך 5/12/2006 התקשרה אלי נציגת שירות שלכם וטענה כי יש לי חוב לחב' Yes. הסברתי לה את כל האמור לעיל ואף אמרתי לה כי אני יעביר לה שוב את פרטי כרטיס האשראי. שיחתנו נותקה עוד טרם העברתי לה את פרטי הכרטיס והיא לא חזרה שוב.
8. בתאריך 13/12/2006 השאירה לי נציגתכם הודעה קולית כי בכוונתכם לנתק אותי היום מהשירות.
9. בו ברגע ששמעתי את ההודעה (בסביבות 15:30) התקשרתי לחברתכם. ענתה לי נציגה בשם יסמין. ניסיתי להסביר לה מספר פעמים את השתלשלות האירועים אך משום מה יסמין לא הצליחה לעקוב אחר הדברים. מאחר ויסמין לא הייתה ממוקדת ומרוכזת ביקשתי כי תעביר אותי לאחראי/ת שירות. יסמין ביקשה ממני להמתין ו"ייבשה" אותי 15 דקות בהמתנה.
10. ניתקתי את השיחה והתקשרתי שוב.
11. ענתה לי נציגתכם שירן שהציגה את עצמה כאחראית שירות לקוחות. אכן שירן הייתה מרוכזת וממוקדת וגילתה יותר הבנה ובקיאות אך לטענתה לא היה תיעוד לכך שאני אמור לקבל זיכוי וכמו כן התעקשה שהחיוב החודשי הוא בסך 245 ₪ ולא 239 ₪ כפי שסוכם.
12. לי כלקוח נמאס לסבול מאי הסדרים בחברתכם וביקשתי לדבר עם מנהל מחלקת שירות לקוחות.
13. כשהגעתי לביתי בערב נדהמתי לגלות כי ניתקתם באופן חד צדדי את כל הערוצים.
14. הניתוק נעשה באופן כזה שמנע מבעדי אפילו צפייה בערוצים 1, 2 ו- 10.
15. להזכירכם שההסכם וההתחייבות הם בין שני צדדים. הפרת ההסכם על ידכם הייתה בוטה וחד צדדית למרות כל נסיונותי המוכחים להסדיר את התשלום ולקיים את חובותיי בהסכם.
16. באם לא תחברו אותי לאלתר וללא תנאי לשירות ותקיימו את חובתכם בהסכם אני ישקול לתבוע אותכם על הפרת הסכם ועל פגיעה בזכותי לצפות בערוצים החופשיים לצפייה ללא תשלום.

בכבוד רב,
שרה ויעקב חבושה
טל' סלולארי: 057-7625034
עוגמת נפש סוג הנזק :
חידוש הסכם לאלתר ופיצוי פתרון נדרש :

Yes (יס) שירות לקוחות

, תגובה:
חברת YES שם ותפקיד:
שלום רב, תגובה:
אני מודה לך על פנייתך לחברת yes מיום 18.12.06, בהמשך לפנייתו של מר יעקב חבושה בנושא הסרת שירותי הצפייה ממינויו והמבצע המעודכן במנוי אבקש להשיב בנושא.בהמשך לפנייה זו, נערכה בדיקה מקיפה בנושאים אותם העלה מר חבושה למול הגורמים הרלוונטים בחברתנו ולמול רשומות המערכת.מבדיקה זו, שירותי הצפייה הוסרו מהמנוי הנדון ביום ה-14.12.06 לאור בעיית גבייה, אי תשלום עבור השירותים ואי עדכון אמצעי תשלום תקין.חשוב לי להדגיש ולציין שעל הלקוח לעמוד בהתחייבויותיו לחברה, ביניהם תשלום בגין השירותים המוענקים לו, מידי חודש בחודשו וזאת ע"י קיומו של אמצעי תשלום תקין וקבוע במערכת החברה, קיום תנאי זה הוא הכרחי והנו באחריות הלקוח.ביום ה 10.12.06 בשיחה מול נציגנו הובא לידיעתו של מר חבושה כי עליו לשלם יתרות חוב במינויו ולעדכן אמצעי תשלום תקין במערכת, זאת על מנת שנוכל להמשיך ולספק את שירותי הצפייה. מר חבושה הביא לידיעת נציגנו כי יבדוק את הנושא ויחזור אלינו, לצערי מר חבושה לא חזר אלינו לסיום הטיפול בנושא.הובא לידיעתו כי באם לא יסדיר אמצעי תשלום תקין למנויו יוסרו שירותי הצפייה מהמנוי. אמצעי התשלום לא עודכן, החוב לא שולם ושירותי הצפייה הוסרו במועד ה- 14.12.06 .באשר לאפשרות הצפייה בערוצים 1 ו 2 , במידה ואין אמצעי תשלום תקין המעודכן במנוי או במידה ולקוח מכחיש חיובים שלנו אנו רואים זאת כהפרה חד צדדית של תנאי הסכם ההתקשרות בין חברת yes ללקוח.לאור האמור לעיל , אי תשלום (הכחשת שני חיובים לחשבוניות אוקטובר ונובמבר 2006), אי עדכון אמצעי תשלום תקין וחוב שנוצר במנוי, טופל המנוי על פי נוהלי החברה במחלקת הגבייה על פי כל דין ושירותי הצפייה הוסרו ממנויו במועד שלעיל.עקב הפרת תנאי ההסכם לא נוכל לספק גם את שירותי הצפייה בערוצים 1 ו 2 הניתנים דרכנו במצב של הפסקת שירותים זמנית (הקפאה).במידה ויחליט מר חבושה לסיים את ההתקשרות מול חברתנו תתואם מול מר חבושה הגעת נציגנו לניתוק החיבור ואיסוף ציוד הקצה שלנו, במועד זה נציגנו ישיב את המצב בביתו לקדמותו על פי תנאי הסכם ההתקשרות ויחבר את דירתו לאנטנה המרכזית באם היה חיבור כזה קודם.בנושא המבצע המעודכן במינויו של מר חבושה נכון למועד מכתבי זה, בהתאם למידע שבידי, ביום 13.8.06 שוחח מר חבושה (או מי מטעמו) עם נציגנו מר תומר דרור וביקש לקבל מידע בנושא מבצעים עבור שירותי צפייה ואינטרנט, ניתן מידע לגבי מחירים ומבצעים מוזלים הקיימים בחברתנו.לאחר תיאום עמו או מי מטעמו והסבר על תנאי המבצע, לרבות בחירת חבילות הצפייה על ידו סוכם על הסבת המנוי למסלול החדש להלן תכנית אישית S37 מסלול מוזל ואטרקטיבי, המנוי הוסב למסלול זה בתאריך ה-14.8.06 לתקופה מוגדרת בת 12 חודשים עד ליום ה- 13.8.07.המבצע הנדון כולל צפייה בחבילה בסיסית במחירה כפי שיקבע מעת לעת במחירון החברה (נכון למועד זה במחיר של 193.33 ₪ לחודש), תוספת של חבילת סרטים , 3 חבילות צפייה לבחירה (בחירתו של מר חבושה: חב' בידור, חב' מדע וטבע וחבילת המוסיקה) ו 2 חבילות ערוצים סיגמנטלים בשפות זרות במחיר מופחת של 51.67 ₪ לחודש למשך שנה*.המבצע כולל הטבה של חיבור לתשתית האינטרנט של חברת "בזק" במהירות גלישה של 750 KB ללא תשלום נוסף (לא כולל תשלום לספק הגישה).ס"ה המחיר החודשי נכון למועד ההצטרפות למבצע זה הנו 245 ₪.בנוסף העניק נציגנו הטבה הכוללת צפייה בערוץ בייבי לתקופה בת 6 חודשים ללא תשלום ואפשרות להזמנת 6 סרטים ללא תשלום.

בהתאם למתועד ברשומות מערכת yes, בשיחה שנערכה בין נציג מטעמנו לבין מר חבושה, אישר מר חבושה את הסבת המנוי לתנאי תכנית אישית, המזכה אותו בהטבות משמעותיות במחירי חבילות הצפייה והאינטרנט שבחר, וזאת כנגד התחייבותו המפורשת להישאר מנוי על שירותי החברה לתקופה מוגדרת.

ברצוני להדגיש, כי שינוי בהרכב חבילת הערוצים המשודרת למנוי או הסבה לתכנית כזו או אחרת, לבקשת מנוי, ובאישורו הטלפוני, הינם מהשירותים הבסיסיים ביותר המסופקים על ידי החברה .


העתק של נספח תנאי המבצע נשלח לביתו באמצעות הדואר ביום ה- 17.8.06 .על פי המידע שבידי, ביום ה-18.12.06 שוחח מר חבושה מול מנהלת ממחלקת הגבייה בחברתנו אשר הביאה לידיעתו את התנאים לחיבורו מחדש לשירותינו או לחלופין לסיום ההתקשרות מול חברתנו.מר חבושה מוזמן ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בחברתנו על מנת להשלים את הטיפול.
פתרון:
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה