פרטי התלונה

תלונות Yes (יס)

תלונות ערוצי טלוויזיה

תלונות טלויזיה

דף הבית
חזרה לרשימה גרסת הדפסההדפס תלונה   המלץ לחבריםהמלץ לחברים על התלונה   facebook
"האמינות " המדומה וכל זה על מנת מנת למשוך לקוחות-ולאחר מכן תוכלו לדבר ל"למפה" נושא התלונה:
פוקס יצחק שם/כינוי:
אזור חיפה אזור:
תיאור הבעיה:
הנדון: תלונה נגד חברת yes

בחודש אפריל 2005 פניתי לחברת yes לנתק את הממירים עקב העתקת מקום מגורים.
נציגת השירות הציעה לי להקפיא את המנוי עד כניסתי לדירה החדשה כדי לשמור על התנאים הקיימים בעלות של 60 שקל לחודש ולכך הסכמתי.

בחודש ספטמבר מבלי לתת את הודעתי על כניסתי לדירתי החדשה החלו לגבות ממני 318.50 שקל כאשר הסכום שנגבה ממני טרם ניתוק היה 284.80 שקל.

כתבתי מכתב רשום למנכ"ל החברה ולא הואיל בטובו להגיב .

מאידך קבלתי מכתבים מעו"ד של החברה חן פישר רח' הרצל 7 נתניה שאני חייב להם 500 שקל אם לא אשלם יתבעו אותי.

בשיחה עם עו"ד של החברה היא החלה להתמקח ורצתה להוריד שאני אשלם 200 שקל בלבד. אמרתי לה שהיא לא עשתה שעורי בית לא קראה את המכתב שכתבתי גם להם
בנושא. עם עותק על החזרת הממירים.

בקשתי מחברת yes :
להחזיר לי את הסכומים שנגבו ממני ללא היתר טרם כניסתי לדירה כמו כן גם את ההקפאה כי לא עמדו במחויבות.

חודש יוני 89.83 שקל הקפאה
חודש יולי 60.00 שקל הקפאה
חודש אוגוסט 66.61 שקל הקפאה
חודש ספטמבר 318.50 שקל גביה שלא כדין
חודש אוקטובר 320.00 שקל גביה שלא כדין
סה"כ 854.94 שקל

כשהחזרתי את הממירים לנציג החברה ספרתי לו שהחברה מבקשת ממני כסף בטענה שאני מחובר.
והוא ענה "שלא יבלבלו לך את המוח כדי להתחבר מחדש ניתן רק ע"י נציג של החברה."

כפי שכבר ציינתי פניתי לחברה בתאריך 9.2.06 במכתב רשום ולא קבלתי מענה.
פניתי לעו"ד החברה ואין מענה. כראוי למשרד עו"ד.
פניתי למועצה הישראלית לצרכנות – הם שלחו מכתב לחברה ללא פתרון.
פניתי לאמון הציבור אין משם תגובה.

החברה לובשת אצטלה של הקפאה כדי שיוכלו להמשיך לגבות מחיר מלא . להשתמש בחשבון הפרטי שלי שלא כדין. באיזה זכות גובים סכומים מבלי לתת להם אישור וטרם כניסתי לדירה החדשה. עד כניסתי לדירה חייתי בקיבוץ ואחרי זה קצת אצל ההורים כי הדירה לא הייתה מוכנה וכמובן שבתקופה זו לא הייתי מחובר.

אני מבקש את עזרתכם להשבת כספי סך 854.94 שקל בצירוף מכתב התנצלות כאקט חינוכי שלא לחדור לחשבונות פרטיים ולתת יחס אדיב לאנשים למרות שהם כבר לא הלקוחות של החברה. אני לא מבין מה קורה בחברה שלנו אין אנשים עם מוסר עם יושר?
כבר אין אמון באף אחד.

אם ברצונכם בפרטים נוספים אפשר לפנות לטלפון 04-8710068
או פלאפון 052-2412638


פוקס עופר

Yes (יס) שירות לקוחות

, תגובה:
חברת yes שם ותפקיד:
אני מודה לך על פנייתך לחברת yes מיום 25.5.06, בהמשך לפנייתו של מר עופר באשר ליתרת חוב לחברתנו, אבקש להשיב בנושא. תגובה:
ראשית אציין כי צר לי ללמוד על החלטתו של מר פוקס להפסיק התקשרותו עם חברתנו.בהמשך לפנייה זו, נערכה בדיקה מקיפה בנושאים אותם העלה מר פוקס למול הגורמים הרלוונטים בחברתנו ולמול רשומות המערכת.ראשית אבקש להביא לידיעתך כי הקפאת שירותי צפייה ניתן לבצע לתקופה שבין חודש מינימום ל-4 חודשים מקסימום. תקופת הצינון בין הקפאה
אחת לשניה היא חצי שנה לפחות (מתום ההקפאה הראשונה ועד תחילת השניה), אלא אם סכום שתי ההקפאות לא עולה על תקופה בת 4 חודשים.


בהתאם לרשומות חברת yes, ביום 25.04.05 התקבלה פנייתו של מר פוקס בבקשה לביצוע הקפאת שירותי הצפייה עקב העתקת מקום מגוריו. נציגנו הביאו לידיעתו את נושא הקפאת השירותים וביצועה בכפוף לנוהלי חברתנו כמפורט לעיל. בהמשך לאמור נשלח לו באמצעות הפקס טופס הקפאה לאישורו ולחתימתו.ביום 06.05.05 התקבל במשרדי חברתנו טופס ההקפאה האמור החתום על ידי מר פוקס. בהתאם לטופס זה בוצעה הקפאת שירותי הצפייה החל מיום 06.05.06 ועד ליום 31.08.05 לבקשתו. דהיינו, לתקופה בת 4 חודשים, שהיא התקופה המרבית הניתנת לביצוע הקפאת מנוי, נכון למועד מכתבי זה.

יתרה מזאת, בטופס ההקפאה , אשר אושר ונחתם על ידי מר פוקס, צוין מפורשות כי ההקפאה היא לתקופה המצוינת. וכי בתום תקופה זו על הלקוח ובאחריותו ליצור קשר עם נציג חברת yes כדי ליידעו בנושא המשך ההתקשרות מול חברתנו.בתום התקופה המבוקשת החיוב עבור שרותי הצפיה במנוי הופשר אוטומטית. ביום 31.8.05 כאמור חזרה חברתנו לספק בעבור מר פוקס את שירותי התוכן, בהתאם למוסכם עמו.ביום 26.10.05 התקבלה פנייתו של מר פוקס במוקד שרות הלקוחות בחברתנו. בפנייתו זו העלה מר פוקס את נושא חזרת שירותי הצפייה וחיוב חשבונו בעלותם, נציגינו הביאו לידיעתו כי שירותי הצפייה מופשרים אוטומטית בהתאם לתנאי טופס ההקפאה כל עוד לא נתקבלה כל הודעה מהלקוח בנושא זה.

מר פוקס עדכן את נציגנו בכתובת אליה העתיק מגוריו וביקש לסיים ההתקשרות למול חברתנו.לאור בקשתו לסיום ההתקשרות שוחח מר פוקס עם נציג בכיר מטעם חברתנו ביום 30.10.06. בשיחתם זו סוכם על מועד התקנת ציוד הקצה של חברתנו במקום מגוריו החדש ליום 03.11.06 ועל מבצע ייחודי ללקוחות קיימים שיעודכן ברשומות מנויו עם ביצוע ההתקנה. כמו כן, הובא לידיעת מר פוקס החלטת חברתנו, לפנים משורת הדין ועל מנת להיטיב עמו, לעדכן ברשומות מנויו זיכוי בסך 215 ₪ כמחווה שירותית.בהתאם לרשומות החברה ביום 03.11.06 בוצעה ההתקנה במעונו החדש של מר פוקס, וכן עודכן ברשומות מנויו המבצע האמור.אבקש להבהיר כי מבצע זה העניק למר פוקס הטבות במחירי התוכן לתקופה בת שנים עשר חודשים מיום הצטרפותו לתנאיו, והוענק לו כנגד התחייבותו להישאר מנוי על שירותי החברה לתקופה זו, קרי עד ליום 03.11.06. מר פוקס עודכן כי במידה ולא יעמוד בהתחייבותו זו, יחויב חשבון מנויו בעלות החזר ההטבה הגלומה במסגרת המבצע האמור, עד לסך 399 ₪.בהתאם לרשומות החברה, ביום 11.11.05 התקבלה בחברתנו הודעה לפיה הוראת הקבע אשר הייתה רשומה כאמצעי התשלום ברשומות החברה נכון לאותה העת, לא כובדה והחיוב לחשבונית חודש אוקטובר 05 בסך 318.54 ש"ח לא כובד.יודגש כי על הלקוח לעמוד בהתחייבויותיו לחברה, ביניהם תשלום בגין השירותים המוענקים לו, מידי חודש בחודשו וזאת ע"י קיומו של אמצעי תשלום תקין וקבוע במערכת החברה, קיום תנאי זה הוא הכרחי והינו באחריות הלקוח. במידה ואין אמצעי תשלום תקין המעודכן במנוי אנו רואים זאת כהפרה חד צדדית של תנאי הסכם ההתקשרות בין חברת yes ללקוח.לאור האמור, שוחחה עם מר פוקס נציגת חברתנו, אשר הביאה לידיעתו כי בחשבון מנויו נוצר חוב כתוצאה מאי כיבוד הוראת החיוב בעבור שירותי הצפייה אשר סיפקה לו חברת yes במהלך חודש אוקטובר 2005., וכן התבקש מר פוקס לעדכן אמצעי תשלום חלופי.במעמד השיחה האמורה הובאו לידיעת מר פוקס נהלי חברתנו במקרים דוגמת הנדון וכי עליו לשלם את החוב האמור ולעדכן אמצעי תשלום קבוע ברשומות מנויו עד ליום 18.11.05. עוד אציין כי נציגתנו הבהירה למר פוקס כי במידה ולא יועבר התשלום עד התאריך האמור תאלץ חברתנו להסיר את שירותי הצפייה מרשומות המנוי.עוד אציין כי במהלך שיחתם זו עודכן מר פוקס כי במידה ויסיים ההתקשרות יחויב חשבון מנויו בשווי עלות ההטבה.ביום 16.11.06 שוחח מר פוקס עם נציגנו והעביר בקשתו לסיים התקשרותו עם חברתנו, לפיכך תואם למולו מועד לאיסוף ציוד הקצה מביתו ליום 07.12.05, זאת לאחר שעודכן בשנית כי עליו להסדיר חובו הכספי כלפי חברתנו.ביום 07.12.05 נאסף ציוד הקצה של חברתנו מביתו של מר פוקס.לאור האמור לעיל והיות וסיים מר פוקס התקשרותו עם חברתנו בטרם הסתיימה התקופה לה התחייב, חויב חשבון מנויו, עם החזרת ציוד הקצה לחברתנו, בעלות ההטבה הגלומה במסגרת המבצע בסך 100 ש"ח.ביום 24.01.06 משלא הוסדר החוב הכספי כלפי חברתנו, נשלח לכתובת ביתו של מר פוקס, מכתב התראה בו התבקש להסדיר חובו למול חברתנו באמצעות שובר בבנק הדואר. במכתבנו זה הובא לידיעתו כי באם לא יאות לכך יועבר מנויו לטיפולו של עו"ד הפועל מטעם החברה.ביום 12.02.06, משלא שולם השובר, הועבר הטיפול במנויו לעו"ד הפועל מטעם חברתנו.לאור האמור לעיל, חברתנו בדעה כי נהגה כלפי מר פוקס במלוא ההגינות המתבקשת ואף יתרה מכך.לסיכום, חברת yes תשמח באם יאות מר פוקס להסדיר חובו כלפי חברתנו למול בא כוח החברה .בברכה,
פתרון:
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה