פרטי התלונה

תלונות בנק מסד

תלונות בנקים

תלונות בנקים וכרטיסי אשראי

דף הבית
חזרה לרשימה   שעות פתיחה בנק מסדשעות פתיחה בנק מסד גרסת הדפסההדפס תלונה   המלץ לחבריםהמלץ לחברים על התלונה   facebook
ערבות נושא התלונה:
אזור תל אביב אזור:
תרמ"ב 9 כתובת:
501 סניף חברה:
תיאור הבעיה:
תלונה1. אני הח"מ היה רן מץ בעל ת.ז. 306698630 בתאריך: 11.09.2005 חתמתי על הערבות ע"ס 30,000 ₪ לטובת הלווים שפרטיהם צויינו בנדון.

2. ערבות נתן על ידי לתקופה של 60 חודשים ובעצם תוקף ערבות זו נגמר ב- 15.10.2010

3. משנת 2005 לא שמעתי דבר על אי תשלום של החוב, לא קיבלתי עידכונים מה בנק. כעבור 5 שנים הנני מקבל בדואר רשום מסמכים מבית המשפט, ומתוכן המסמכים מתברר, כי הלווים לא שילמו חובות ו/או לא שילמו מספיק לצורך כיסוי הלוואה, ולכן סכום ההלוואה שחתמתי כערב מסך של 30,000 ₪ גדל לסכום כ-174,579 ₪.

4. ערבות זו נתתי לבני זוג , מש' מיכלסון, על סכום הנ"ל ו על חשבון משותף שהיה בבעלותם.
כשהתברר לאחר קבלת המסמכים מבית המשפט, בני זוג התגרשו, וגב' מיכלסון יצאה
מחשבון המשותף, ופתחה חשבון חדש נפרד.
חתמתי על הערבות מתוך ידיעה ששני הלווים הם אנשים צעירים, בריאים, מתפרנסים ובעלי
כושר לפדות את הלוואה.
על שינוי בתנאיי הלוואה בחשבון ופיצול הלוואה שעליה חתום ערבות, לא הובאו לידיעתי כלל, לא קיבלתי מהבנק שום הודעה, כמו כן, לא קיבלתי מהבנק משנת 2005 שום הודעות על קיום חוב מצד החייב ו/או על אי תשלום הלוואה ו/או על פיגורים בתשלום.לא נעשה חתימת הערב על שינוי בתנאיי הלוואה ופיצול הלוואה, אז ערבות מתבטלת, כי לפי חוק הערבות הבנק היה צריך להחתים אותי מחדש על כתב הערבות.
שינוי בתנאיי הלוואה משנה את מהות הלוואה עצמה ופוטרת אותי מאחריותי כערב.

5. לפי טענות הבנק , "החייבים הפקידו לתיק הוצל"פ סך של 16,124 ₪ , סכום זה אין בו בכדי לכסות על הריבית המתווספת לחוב, שהינו בסך 174,579 ש"ח ".
על קיום חוב לבנק מצד החייב לא היה ידוע לי מכיוון שקשר ביני ולבין החייב נותק
לאחר זמן קצר ממתן הערבות. אם הבנק לא היה מתרשל, ועל קיום החובות של הלווים היה ידוע לי בזמן, לא היה חוב של הלווים להיום בסכום זה , וביכולתי אז היה לכסות את השארית מהלוואה עצמה ללא ריביות.
אי הודעת הבנק על קיום תביעה נגד הלווים פוסל ממני זכות להצטרף לתביעה ולהגן על זכויות שלי כערב מוגן בשלב הליכים משפטיים מוקדמים יותר. התנהגות הבנק זו מהווה הפרת תיקון לחוק הערבות -1998 , שבו מפורט על זכותו של ערב מוגן להצטרף לתביעה ועל חובת הבנק להודיע לערב מיד על כל הצעדים שננקטו נגד החייב.

בנק לא הודיע לי כחוק על קיום חוב של הלווים, על הגשת תביעה נגדם, מעבר לזה לא קיבלתי כתב ערבות ביום חתימתו , למרות שעובדי הבנק הבטיחו לשלוח אותו בדואר.6. על קיום חוב והליכים משפטיים נגד הלווים נודע לי אך ורק כשקיבלתי בדואר רשום את הבקשה של הבנק, המוגשת להוצל"פ נגדי כערב , בתאריך: 15.10.2010, יום פקיעת תוקף הערבות .
7. לא תוגש תביעה כנגד ערב מוגן אלא לאחר שניתן פס"ד כנגד החייב העיקרי ולאחר שננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל. לפי הבנתי,בנק לא מימש כל האמצעים הנדרשים לצורך גביית חוב מהחייבים. הבנה זו מבוססת על כך שהחייבים הם אנשים צעירים, מתגוררים בארץ, מפרנסים את עצמם ,יש להם יכולות לשלם בעצמם את החובות שנוצרו באשמתם. בנק לא מיצה את האמצעים כדי לאתר את החייבים .
לא נבדקו ע"' הבנק את כל האפשרויות לגבות מחייבים חובות, הבנק לא שכר שירותי של חוקר פרטי ,הלוואה נתנה למטרת רכישת הרכב, בנק לא שיעבד את הרכב למרות שזאת הבטחה נוספת לגבות את הכספים מהחייבים.
לפי דעתי, הגשת הבקשה לראש הוצל"פ על מיצוי הליכים נגדי, זו רק ניסיון של הבנק להפיל על הערב כל הוצאות וטרחה שיחולו על החייבים עצמם, ולהצדיק את הרשלנות של עובדי הבנק.

מבקש להבין האם עדיין ניתן לתבוע אותי כערב למרות פיצול התיק?
מבקש בדיקה\ייעוץ בנושא.
הוכחה ברשלנות הבנק ואי תביעתי כערב. פתרון נדרש :

בנק מסד שירות לקוחות

, תגובה:
תלונה נשלחה לחברה, תגובתה בהמתנה
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה