תלונות קופות חולים

תלונות רפואה

דף הבית
 שעות פתיחה   מס' מחמאות   מס' תלונות  שם בית העסק #
77 כללית סמייל שילה 1
שעות פתיחה 10 215 מכבי 2
שעות פתיחה 36 969 קופת חולים כללית 3
שעות פתיחה 2 88 קופת חולים לאומית 4
9 89 קופת חולים מאוחדת 5
 
FaceBook
עד כמה לדעתך בטוח לקנות באינטרנט?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מועטה
לא השפיע
נמנע
לחתונה