תלונות איגודים

תלונות ממשלה ומוסדות ציבור

דף הבית
 שעות פתיחה   מס' מחמאות   מס' תלונות  שם בית העסק #
4 איגוד ההובלות 1
1 איגוד הכדורעף 2
17 האגודה לתרבות הדיור 3
התאחדות הספורט לבתי הספר 4
4 מינהל הספורט 5
 
FaceBook
עד כמה לדעתך בטוח לקנות באינטרנט?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מועטה
לא השפיע
נמנע
לחתונה