תלונות כבישי הארץ

תלונות תחבורה ותעופה

דף הבית
 שעות פתיחה   מס' מחמאות   מס' תלונות  שם בית העסק #
1 43 דרך ארץ 1
שעות פתיחה 3 195 כביש 6 דרך ארץ 2
135 מע"צ 3
10 נתיבי איילון 4
 
FaceBook
עד כמה לדעתך בטוח לקנות באינטרנט?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מועטה
לא השפיע
נמנע
לחתונה