תלונות דלק וגז

תלונות תחבורה ותעופה

דף הבית
 שעות פתיחה   מס' מחמאות   מס' תלונות  שם בית העסק #
12 איזי פארק 1
81 אמישרגז 2
50 דור אלון אנרגיה בישראל 3
45 דלק 4
1 מוביל בגז 5
2 18 סדש - חברת דלק 6
1 52 סונול 7
48 סופר גז 8
1 56 פז 9
3 161 פזגז 10
 
FaceBook
עד כמה לדעתך בטוח לקנות באינטרנט?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מועטה
לא השפיע
נמנע
לחתונה