תביעה ייצוגית

דף הבית

תביעה ייצוגית היא תביעת תובע יחיד מתוך רבים ('התובע היצוגי'), אשר תובע בשל עילת תביעה אישית הקיימת לו, המהווה עילת תביעה משותפת לקבוצת תובעים פוטנציאליים ('התובעים היצוגיים'). עבור כל אחד מהתובעים הפוטנציאליים בנפרד תהיה זו תביעה קלת ערך או שכרוכים בה טרחה ומאמץ רבים, בגינם לא כדאי ליחיד לנהל את תביעתו. תביעות ייצוגיות מוגשות לרוב בעניינים כגון בנקאות, ניירות ערך, ביטוח, איכות הסביבה, הגנת הצרכן ועוד.

הראשונה, הבא לאזן בין הכוחות הלא שוויוניים של האזרח/הצרכן הקטן אל מול גופי ענק, כגון: המדינה ורשויותיה (רשות המיסים, עיריות ועוד), חברות מסחריות ומונופולים (חברת החשמל, בנקים, חברות ביטוח, חברות סלולריות ועוד).

מטרתה לפטור את הכשל המובנה המדובר, וליתן, במקרים ראויים, בידי האזרח/הצרכן הקטן, כח, בשם קבוצת תובעים פוטנציאליים, שמשמעותו ומשקלו רב, להגשת תביעה, על מנת לתקן עיוות שנוצר כלפי כל אחד מחברי הקבוצה, כתוצאה מפעילות של גוף המרכז כח רב לכתחילה, ופגיעתו בכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד קטנה, ולא מצדיקה תביעה נפרדת של היחיד.

 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה