כתבת השבוע דף הבית

מרבית הצרכנים מבצעים רכישותיהם כתוצאה ובעקבות פרסומת שנעשתה למוצר כזה או אחר. עד כמה שהצרכנים למדו להיות הססניים באשר לאמיתות ההבטחות בפרסומת, עדין אין מנוס כי, בד"כ, הרכישה הראשונה של מוצר מסוים תעשה עם העיניים והאוזניים.

המפרסמים מצדם, מנסים בכל אמצעי העומד לרשותם, לגרום לצרכנים לרכוש את מרכולתם. לשם כך, נראה לעיתים שהם אינם מהססים לצאת בהצהרות מבטיחות ללא כל הסתייגות או ספק – ספקא, עד שלא נותר לצרכן, אלא להאמין שאכן אמת הדבר. ואכן, הצרכן נוטה להאמין לאמור בפרסומות, מסתמך עליהן בבחינת "על פי הפרסומת יישק דבר". מה רבה יכולה להיות האכזבה כשמסתבר שמוצר חסר את התכונות והאיכויות שהובטחו בו, ולעיתים תחושת הניצול מתעוררת אף היא. העדר אכיפה מספקת (ולאו דווקא בעטיין של רשויות האכיפה), מכשירה את הדרך להמשיך ולשחרר הצהרות, אף כשהללו אינן מדויקות עד תום.

אז מהי פרסומת והאם האמור בה מחייב ? מהי הטעיה בפרסומת ? מי אחראי לה ? ומה אפשר לעשות כשזו מתרחשת ?
נקדים ונאמר שמדובר בדיסציפלינה רחבה מאוד, בפרט בעידן של מדיה מפותחת רוויה ערוצי תקשורת, ולכן ההטעיה לובשת צורות שונות ולא ניתן לכסות את כולן, אולם העקרונות זהים. 

מהי פרסומת ?
ההגדרה נראית מובנית מאליה והיא אכן כזו, אולם יש להדגיש שההגדרה בחוק הגנת הצרכן כוללת גם פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת.

האם האמור בפרסומת מחייב את המפרסם ?
התשובה לשאלה זו לא היתה ברורה מאליה והתדיינויות רבות נסבו סביבה. האם למעשה, האמור בפרסומת יכול שיהא הצעה מחייבת, שהצרכן הסתמך עליה ונקשר בעסקה בעקבותיה, כך שהמפרסם איננו רשאי להטעות את הצרכן באמצעותה.

מהי הטעיה בפרסומת ?
החוק אוסר על הטעית הצרכנים בכל ענין מהותי בעסקה, כגון: הטיב והמהות של המוצר או השירות; השימוש שניתן לעשות בהם, שירות אחזקה של המוצר ועוד....הקביעה האם האמור בפרסומת הוא בגדרה של הטעיה אסורה איננה ענין קל. ועולות שאלות כגון, האם אי מסירת מלוא המידע בפרסומת מעיד, בהכרח, על הטעיה ?

המחוקק אף החמיר וקבע כי גם פרסומת הבאה באצטלה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, מבלי שיצוין כי מדובר בפרסומת, תחשב כמטעה, אפילו האמור בה אמת.

מי האחראי להטעיה ?
החוק מטיל אחריות להטעיה בפרסומת על האדם שמטעמו נעשתה הפרסומת ואף את האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו. אם המפיץ ידע שהפרסומת מטעה או שמדובר בפרסומת שעל פניה ניכר שהיא מטעה, גם הוא יהא אחראי להטעיה.

השתתפותו של עיתונאי או קריין בפרסומת, תחשב כפרסומת מטעה, אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת.

כיצד ניתן לפעול במקרה של הטעיה ?
החוק הסדיר את דרך הפעולה של הצרכן ובמקרה של הטעיה בפרסומת בענין מהותי בעסקה רשאי הצרכן להודיע לבית העסק על ביטול העסקה, תוך שבועיים מיום עשייתה או מיום מסירת המוצר.

במקרה כזה על המוכר להשיב לצרכן את התמורה שנתקבלה בגין המוצר, תוך שבוע מיום שהומצאה לו הודעת הביטול, ועל הצרכן להשיב לו את המוצר, אפילו עשה בו שימוש בינתיים. אולם במקרה שחלה הפחתה ניכרת בערך המוצר או נגרם לו נזק, רשאי המוכר לנכות מן התמורה שעליו להשיב את סכום ההפחתה.

צרכן שהחמיץ את המועד של שבועיים למתן הודעת ביטול, יוכל לפנות לבית המשפט, הרשאי לבטל את המכר גם אחרי תקופה זו.

ת' הזמינה סורגים לאחר שנקרה לרשותה פרוספקט של החברה, ובו נכתב כי בכל רכישת סורגים מעבר לסך מסוים יקבל הלקוח ביטוח חינם מפני פריצות, ובלבד שהפריצה נעשתה דרך הסורגים של החברה. איתרע  מזלה של ת', דירתה נפרצה ורכושה נגנב. בבואה לממש את הביטוח הסתבר לה שהיא כלל לא בוטחה. החברה טענה כי היה על ת' לחתום על הסכם נפרד עם חברת הביטוח, וכי תנאי זה הוסבר לה בעל פה. בית המשפט דחה את טענתה של החברה בנימוק שבפרוספקט, המהווה הצעה מחייבת, לא נכתב מאומה כי תנאי לתוקף ההצעה הוא חתימה נפרדת על הסכם עם חברת הביטוח. בית המשפט קבל את עמדתה של ת' כי לולא אותו פרוספקט (שהוא הפרסומת) לא היתה מתקשרת עם החברה המסוימת הזו להתקנת הסורגים.

הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

                                                                                                              רקפת שפיים, עו"ד

... קרא עוד
10 דרכים לזהות חנויות לא אמינות ברשת  
רכישת מזגן  
מכתב התראה בתביעות קטנות  
כיצד להמנע מהעברת דיון מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט ''רגיל ''  
חברות במועדון למתן הטבות בתיירות – מלכודת דבש לצרכנים  
מדריך לצרכן – כיצד להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות  
כל מה שצריך לדעת לפני שמגיעים לדיון בבית משפט לתביעות קטנות  
מזעור סיכונים תביעות קטנות  
ערוץ 10 – שידורים לאמידים בלבד  
עסקת תשלומים בכרטיס אשראי – ההגנות על הצרכן  
אבד או נגנב הטלפון הנייד ? מי נושא באחריות ?  
כרטיסי אשראי – עסקה במסמך חסר  
תשלומי הורים לבית הספר – המותר והאסור  
חתונה – מדריך למתחתן שבדרך  
עסקה לרכישת רהיטים  
השבוע נעסוק בענין מטריד במיוחד, אשר נחשף לאחר פניות של מספר צרכנים בענין, והגיע לממדים של תופעה.  
רכב יד שניה  
הסרת שיער לצמיתות – המדריך המלא  
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה