כתבת השבוע דף הבית

עסקת תשלומים בכרטיס אשראי – ההגנות על הצרכן

רבים מאיתנו רוכשים נכסים (מוצרים או שירותים) בעסקת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, כאקט טריויאלי ויום יומי. ואולם, רק מעטים מאיתנו יודעים מהן האפשרויות העומדות בפנינו כאשר הנכס שרכשנו לא סופק. מהן, אם כן, זכויותינו במקרה שהנכס שרכשנו בעסקת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, לא סופק ? וכיצד עלינו לפעול על מנת לממש את זכותנו.

זכותו של הלקוח לבטל עסקת תשלומים בכרטיס אשראי:
סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב מעגן את זכותו של הלקוח (לקוח בסעיף זה מוגדר כמי שכרטיס החיוב הונפק לשימושו) להפסיק את התשלומים בשל עסקה שהנכס שנרכש בה לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה.
עסקת תשלומים תחשב ככזו אם הוסכם כי התמורה כולה או חלקה תשולם כעבור שלושים וחמישה ימים או יותר מיום עשיית העסקה.
עוד ראוי לציין כי לענין סעיף 10 דלעיל, אין משמעות לזהות נותן האשראי ללקוח לצורך ביצוע העסקה. קרי, הגנתו של סעיף זה תחול הן כשנותן האשראי הוא בית העסק והן כשנותנת האשראי היא החברה אשר הנפיקה את כרטיס האשראי.

אם כן, כיצד עלינו לפעול במקרה בו הנכס שרכשנו בעסקת תשלומים לא סופק:
1. מיד עם היוודע לנו דבר אי ההספקה של הנכס, מומלץ להודיע בכתב לבית העסק, ממנו  רכשנו את הנכס, על ביטולה של העסקה.
2. מיד לאחר מכן עלינו לפנות בכתב לחברה שהנפיקה עבורנו את כרטיס האשראי  שבאמצעותו בצענו את הרכישה, ולהודיע לה שהנכס לא סופק ושהעסקה בוטלה.
3. בהתאם לחוק חלה חובה על חברת האשראי להפסיק, בהקדם האפשרי, לחייב את  הלקוח בשל אותה עסקה.

מועד הפסקת החיוב:
המועד בו נתקבלה ההודעה על אי הספקת הנכס וביטול העסקה הוא אבן בוחן למועד בו חלה על החברה המנפיקה החובה להפסיק את החיוב בשל העסקה. הנטל להוכיח כי אכן התקבלה אצל החברה המנפיקה הודעה כאמור, מוטל על הלקוח. משום כך נודעת חשיבות מכרעת להודיע לחברה המנפיקה על אי הספקת הנכס מיד עם היוודע דבר אי ההספקה. אחרת תהא החברה המנפיקה פטורה מאחריות כלשהי, ביחס לתקופה שבין אי הספקת הנכס לבין המועד שבו התקבלה אצלה ההודעה.

אם כן, כיצד עלינו לפעול במקרה בו הנכס שרכשנו בעסקת תשלומים לא סופק:
1. מיד עם היוודע לנו דבר אי ההספקה של הנכס, מומלץ להודיע בכתב לבית העסק, ממנו  רכשנו את הנכס, על ביטולה של העסקה.
2. מיד לאחר מכן עלינו לפנות בכתב לחברה שהנפיקה עבורנו את כרטיס האשראי  שבאמצעותו בצענו את הרכישה, ולהודיע לה שהנכס לא סופק ושהעסקה בוטלה.
3. בהתאם לחוק חלה חובה על חברת האשראי להפסיק, בהקדם האפשרי, לחייב את  הלקוח בשל אותה עסקה.

מועד הפסקת החיוב:
המועד בו נתקבלה ההודעה על אי הספקת הנכס וביטול העסקה הוא אבן בוחן למועד בו חלה על החברה המנפיקה החובה להפסיק את החיוב בשל העסקה. הנטל להוכיח כי אכן התקבלה אצל החברה המנפיקה הודעה כאמור, מוטל על הלקוח. משום כך נודעת חשיבות מכרעת להודיע לחברה המנפיקה על אי הספקת הנכס מיד עם היוודע דבר אי ההספקה. אחרת תהא החברה המנפיקה פטורה מאחריות כלשהי, ביחס לתקופה שבין אי הספקת הנכס לבין המועד שבו התקבלה אצלה ההודעה.

בפסק דין שניתן לאחרונה, חייב בית המשפט את חברת ויזה כ.א.ל להשיב לתובע כספים, ככל שאלו נגבו על ידה, החל מהמועד בו הודיע לה כי הנכס לא סופק וכי העסקה מבוטלת. בית המשפט קבע כי משעה שהשירות נפסק, היה התובע זכאי להודיע לויזה כ.א.ל על כך שהנכס שנרכש על ידו בעסקה – לא סופק לו.

מה הדין במקרה שהנכס שסופק פגום ?
סעיף 10 שהוזכר דלעיל קובע כי הלקוח זכאי להודיע לחברה המנפיקה להפסיק את החיוב, במקרה בו "הנכס לא סופק". החוק אינו נותן פתרון ברור למספר רב של מקרים, ובין היתר למקרים בהם הנכס סופק כאשר הוא פגום, סופק ללא התכונות שעליהן התחייב הספק, או מקרים בהם הלקוח הוטעה. במקרים אלו עלינו לפנות לחוקים אחרים לשם ביטול העסקה והתשלומים בגינה, בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
       

                                                                                                            רקפת שפיים, עו"ד*

* עו"ד רקפת שפיים עוסקת בדיני צרכנות.

... קרא עוד
10 דרכים לזהות חנויות לא אמינות ברשת  
רכישת מזגן  
מכתב התראה בתביעות קטנות  
כיצד להמנע מהעברת דיון מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט ''רגיל ''  
הטעיה בפרסומת  
חברות במועדון למתן הטבות בתיירות – מלכודת דבש לצרכנים  
מדריך לצרכן – כיצד להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות  
כל מה שצריך לדעת לפני שמגיעים לדיון בבית משפט לתביעות קטנות  
מזעור סיכונים תביעות קטנות  
ערוץ 10 – שידורים לאמידים בלבד  
אבד או נגנב הטלפון הנייד ? מי נושא באחריות ?  
כרטיסי אשראי – עסקה במסמך חסר  
תשלומי הורים לבית הספר – המותר והאסור  
חתונה – מדריך למתחתן שבדרך  
עסקה לרכישת רהיטים  
השבוע נעסוק בענין מטריד במיוחד, אשר נחשף לאחר פניות של מספר צרכנים בענין, והגיע לממדים של תופעה.  
רכב יד שניה  
הסרת שיער לצמיתות – המדריך המלא  
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה