כתבת השבוע דף הבית

כיצד להמנע מהעברת דיון מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט "רגיל"

לבית המשפט לתביעות קטנות קיימת סמכות להעביר תביעה המתנהלת בפניו לבית משפט "רגיל". תכליתה של ההוראה היתה חשש לעיוות דין, וניכר שבמרוצת הזמן היא הפכה לכלי ניגוח בידי נתבעים לסכל בירורה של התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות. הטקטיקה שהתפתחה היא שבעל הדין התובע יתייאש מניהול התביעה מפאת המשאבים הנחוצים לניהולה בבית משפט רגיל (שכירת שירותיו של עורך דין, הבאת עדים מומחים, התמשכות הליכים ועוד).

מה משמעותה של ההוראה המאפשרת העברת הדיון ואימתי יעשה בה שימוש ?
ההוראה מסמיכה את השופט בבית המשפט לתביעות קטנות שלא לדון בתביעה (או תביעה שכנגד שהגיש נתבע), אלא להעבירה לדיון בפני בית המשפט השלום. זאת במקרה והשופט נוכח שהדיון במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות "אינו מתאים".

תוכנו של המושג אינו מתאים:
המושג "אינו מתאים" נותר עמום, ונתון לפרשנות רחבה מדי של השופטים היושבים לדין, מבלי שייקבעו קווים מנחים שיתוו מסלול אחיד לילך בו. כך, שופט אחד סבר שסוגיה משפטית חדשנית ראויה להידון בפני בית המשפט השלום, ושופט אחר סבר שסוגיה עקרונית היא ראויה לכך. הנימוק השגור כיום להעברת דיון הוא, היותה של התביעה מעוררת סוגיות סבוכות ומורכבות, למשל, תביעה הדורשת חוות דעת מומחים וחקירתם.

כך למשל, בתביעה בעילה על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, החליט בית המשפט להעביר את התביעה לבית משפט השלום, בשל מורכבותה. לעומת זאת, בתביעה בגין חוב עבור מתן שירותי מחקר סטטיסטיים, בה הוגשו חוות דעת של מומחים מתחום הסטטיסטיקה  והמחקר, לא נעתר בית המשפט לבקשה להעברת הדיון, על אף שקיים קושי ממשי לשופט מן השורה להבין את משמעות  הכתוב בחוות הדעת.

פרשנותו של המינוח "אינו מתאים" חייב להעשות לאור תכליתו של בית המשפט לתביעות קטנות. כזכור,ייעודו של מוסד התביעות הקטנות נבנה על יסוד התפישה, לאפשר לאזרחים אשר עלולים לוותר על תביעותיהם בשל ההוצאות הגדולות הכרוכות בהגשת תביעה  לבית משפט "רגיל", להכנס בשערי בית המשפט. בית משפט זה אף נועד לשמש כמגן לצרכנים.
על בסיס פרשנות צרה זו, הנטיה להעביר את הדיון לבית משפט השלום תהא מצומצמת ותעשה בזהירות, ככל שהחלו כבר הדיונים בתביעה ואף התקדמו.

המשמעות עבור הצרכנים ?
המשמעות של שימוש למכביר בהוראה הנ"ל חמורה יותר עבור תובעים צרכניים. תביעות צרכניות בבית משפט לתביעות קטנות, גם כך, סובלות מהעדר שוויון, באשר התאגידים נגדם מוגשות התביעות מעבירים את הטיפול בתביעה לעורכי דין. כך, הלכה למעשה, החל מרגע ניסוחו של כתב ההגנה ועד לתום ההליך (פרט להופעה בדיון) מנוהל ההליך על ידי עורך דין או סטודנט למשפטים. כאמור, האפשרות של העברת הדיון הפכה כלי בידי נתבעים, ובפרט על ידי תאגידים, נטולי מצוקת משאבים אשר מציבים עורכי דין לניהול התביעה, ויודעים שהדבר עלול לייאש את התובע. זאת ועוד, גישתו הפרו צרכנית של בית המשפט לתביעות קטנות, מרתיעה אותם, והם יעדיפו להמנע מפסקי דין נגדם, אשר עלולים להוות מדרון חלקלק בתביעות נגדם. לפיכך, בהיבט המסחרי הם יעדיפו לנהל מאבק משפטי, המנוהל על ידי עורכי דין בבית משפט רגיל.

בתביעה בגין ליקויי בניה טענה החברה הקבלנית כי התביעה מעלה שאלות משפטיות ועובדתיות מורכבות. כמן כן נטען שיש לייחס חשיבות מיוחדת לתוצאות ההליך, עקב ההשפעה שעלולה להיות על הצד המפסיד, בהתחשב במספר הדיירים בפרויקט. בית המשפט התרשם שחב' הבניה חפצה שהתובעים יאלצו להוציא הוצאות משפטיות אשר יעלו על סכום תביעתן, ולכך אין הוא מוכן לתת ידו.

כיצד ניתן לנסות ולהמנע משימוש בהוראה זו ?
ראשית, כתב התביעה צריך להיות מנוסח באופן בהיר ושיטתי ולהתמך בראיות ברורות.

כשמצורפת חוות דעת של מומחה, יש לדאוג שאלו יכתבו בלשון המובנת להדיוטות. חוות דעת, כשלעצמן, אינן עילה להעברת הדיון. אם אומנם מדובר בנושא מורכב וייחודי שהבנתו דורשת מומחיות שנעדרת מהשופט ניתן להסכים על מינוי מומחה מכריע מטעם בית המשפט (בהסכמת הצדדים).

גם צורך בניהול ההליך על ידי עורך דין איננו סיבה מספקת להעברת הדיון, וניתן לבקש מבית המשפט להתיר לצדדים להיות מיוצגים, ולהמנע בכך מהעברת הדיון.

לבסוף, ההוראה הנ"ל נוקבת במילה "רשאי". קרי, השופט רשאי ואינו חייב להעביר את התביעה. כך שגם אם סבור השופט שבירור התביעה סבוך במידת מה, הרי שגם אז הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי, וניתן להביא בפניו את הטיעונים התומכים בהותרת התביעה לדיון בפניו.

הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 
         רקפת שפיים, עו"ד

... קרא עוד
10 דרכים לזהות חנויות לא אמינות ברשת  
רכישת מזגן  
מכתב התראה בתביעות קטנות  
הטעיה בפרסומת  
חברות במועדון למתן הטבות בתיירות – מלכודת דבש לצרכנים  
מדריך לצרכן – כיצד להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות  
כל מה שצריך לדעת לפני שמגיעים לדיון בבית משפט לתביעות קטנות  
מזעור סיכונים תביעות קטנות  
ערוץ 10 – שידורים לאמידים בלבד  
עסקת תשלומים בכרטיס אשראי – ההגנות על הצרכן  
אבד או נגנב הטלפון הנייד ? מי נושא באחריות ?  
כרטיסי אשראי – עסקה במסמך חסר  
תשלומי הורים לבית הספר – המותר והאסור  
חתונה – מדריך למתחתן שבדרך  
עסקה לרכישת רהיטים  
השבוע נעסוק בענין מטריד במיוחד, אשר נחשף לאחר פניות של מספר צרכנים בענין, והגיע לממדים של תופעה.  
רכב יד שניה  
הסרת שיער לצמיתות – המדריך המלא  
 
FaceBook
מי נותן השירות הלקוי ביותר?
בנקים
חברות הסלולר
משרדים ממשלתיים
חנויות קמעונאיות
לחתונה